CÁC SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Lỗi cao áp ( không hiển thị)

Bình áp đầy, van cao áp mở.

Bơm ngừng hoạt động, van xả mở trong 3s kể từ sau khi bơm ngừng.

Lỗi thấp áp (ER4)

Không có nước đầu vào, van thấp áp mở.

Bơm ngừng hoạt động, van xả mở trong 3 giây đầu,còi kêu 10 tiếng, màn hình nhấp nháy Er 4.

Lỗi bơm hoạt động quá 5 tiếng

Er1

Khi bơm hoạt động liên tục 5 tiếng không nghỉ.

Bơm ngừng hoạt động, van xả mở trong 3 giây đầu, còi kêu 10 tiếng, bơm chỉ hoạt động trở lại khi reset mạch. Màn hình nhấp nháy Er 1

Lỗi rò nước

Er5

Khi nước bị rò rỉ ra khỏi hệ thống, chảy xuống vùng dò đặt que dò nước

Bơm ngừng hoạt động, van xả mở trong 3 giây đầu, còi kêu 10 tiếng, bơm chỉ hoạt động trở lại khi reset mạch( hoặc ấn Reset hoặc cấp lại nguồn). Màn hình nhấp nháy Er 5

Lỗi TDS Out

O 888

Khi giá trị TDS đầu ra đo được lớn hơn giá trị ngưỡng cài đặt.

Bơm hoạt động bình thường, van xả đóng, còi kêu 10 tiếng, màn hình nhấp nháy giá trị TDS đầu ra.

Lỗi TDS In

i 888

Khi giá trị TDS đầu vào đo được lớn hơn giá trị ngưỡng cài đặt

Bơm hoạt động bình thường, van xả đóng, còi kêu 10 tiếng, màn hình nhấp nháy giá trị TDS đầu vào.

Lỗi tỉ lệ TDS out/in lớn hơn 1/5

 Er3

Khi tỉ lệ TDSout/TDSin lớn hơn 1/5 (20%)

Bơm hoạt động bình thường, van xả đóng, còi kêu 10 tiếng, màn hình nhấp nháy Er 3

Lỗi tắc lỏi 1, hoặc nước đầu vào không ổn định

Er2

Khi bơm bật tắt liên tục 5 lần (thời gian bật nhỏ hơn 10s, thời gian tắt nhỏ hơn 30s).

Còi kêu 10 tiếng, màn hình nhấp nháy Er 2.

Lỗi lõi lọc quá hạn ( với X =1,2,3,4…9)

Fil X

Khi thời gian hoạt động của lõi lọc vượt quá thời gian hoạt động hoặc thời gian thực

Bơm, van hoạt động bình thường. Còi kêu 10 tiếng, màn hình nhấp nháy vị trí lõi lọc quá hạn ( lõi 1,2…).

 

Tài liệu hướng dẫn chi tiết : dowload tại https://drive.google.com/file/d/0B1snx6O4GPnzcjlqazQxalRaRUE/view?usp=sharing 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

0948037050